AllTele agerar på en mycket konkurrensutsatt marknad. Bolaget får sin största del intäkter från bredbandskunder. Den svenska marknaden för bredband domineras av Telia, Telenor, ComHem och Tele2. Övriga operatörer, däribland AllTele, har en andel på ungefär 15 procent att dela på.

Då AllTeles främsta tillväxtstrategi är att förvärva, är det på denna mindre marknadsdel som de kan aktivt öka sin marknadsandel. I och med konsolideringen mellan ...

Continue reading ...