Den svenska teleoperatören Streamtel lanserar en helt klimatkompenserad telefonitjänst för fast telefoni, växlar och mobiltelefoni.

- Vi strävar efter att helt eliminera vår klimatpåverkan. Vår telefonilösning i sig är väldigt energieffektiv, men för att nå hela vägen måste vi kompensera för den del av utsläppen som vi själva inte kan göra någonting åt, säger Streamtels grundare och VD Torbjörn Sjöström.

It- och telekomsektorn gick i fjol om flygindustrin när det gäller koldioxidutsläpp enligt teknikanalysbolaget Gartner. Hela branschen står inför enorma utmaningar när det gäller att energieffektivisera infrastrukturen och ha en mer hållbar hållning gentemot både miljö och sociala frågor. Vi sätter stor vikt vid att våra leverantörer också håller en hög hållbarhetsprofil. Med oss i detta projekt har vi ledande hållbarhetsexperter, bl.a. från U&W.

-  Det här är en möjlighet att vara med att påverka ICT-branschen, som är viktig ur klimatsynpunkt, säger Ellinor Eke, VD för U&W.

.- Vi vill vara med och påverka branschen inifrån. Vår ambition är att vara tongivande i debatten runt dessa frågor. Redan 2005 försökte vi miljömärka våra tjänster, men då var det inte möjligt. Nu är samhällsklimatet ett helt annat, och framförallt är branschen så mycket större och därmed utsläppen, fortsätter Torbjörn.

Enligt en konsumentundersökning utförd av Novus svarar drygt en tredjedel av 1000 tillfrågade personer att det är viktigt eller mycket viktigt med miljöaspekter vid val av mobiloperatör. Och ännu fler menade att operatörens koldioxidutsläpp skulle påverka deras val av operatör. Dessa siffror skvallrar om att det efterfrågas en förändring i branschen. Och denna förändring vill vi leda. Vår ambition är att vara tongivande också i andra debatter inom ICT. Vårt mål är att förbättra branschen inifrån.